Ek Hizmetlerimiz

Ana Sayfa   |   Ek Hizmetlerimiz

Group 1504

Sektöre Özel Çözümler

QuickCarbon Hospitality

QuickCarbon Hospitality ile sürdürülebilir turizme katkıda bulunun!

QuickCarbon firmaların kurumsal karbon ayak izini yönetme süreçlerini daha kolay hale getirebilmek için, sektöre özel çözümler üreterek müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle hotellerin kullanabileceği bu modül sayesinde, ilgili standartlara ait veri giriş kategorileri sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirildi.

QuickCarbon Hospitality, turizm sektöründeki işletmelerin kurumsal karbon ayak izlerini hesaplamalarını ve azaltmalarını kolaylaştıran bir yazılım modülüdür. Bu modül, işletmelerin enerji verimliliği, su verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda uygulayabilecekleri önlemleri belirlemelerine yardımcı olur.

Bu sayede;

 • Karbon ayak izlerini azaltarak çevresel etkilerinizi azaltın
 • Sürdürülebilir turizme katkıda bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirin.
 • Müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı elde edin

QuickCarbon Textile

QuickCarbon Textile modülü tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir modüldür. QuickCarbon Textile, tekstil sektöründeki işletmelerin kurumsal karbon ayak izlerini hesaplamalarını ve azaltmalarını kolaylaştıran bir yazılım modülüdür. Bu modül, sektörün özgünlüğü yansıtır ve işletmelere stratejik planlama konusunda enerji verimliliği, su verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda alacakları aksiyonları belirlemelerine yardımcı olur.

QuickCarbon Real Estate

QuickCarbon olarak firmaların kurumsal karbon ayak izini yönetme süreçlerini daha kolay hale getirebilmek için, sektöre özel çözümler üreterek müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bu bakış açısıyla ISO 14064-1:2018 ve GHG Protocol’e uyumlu Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplama ve raporlama sürecini turizm sektörü için geliştirdik.

Bu yazılım sayesinde, ilgili standartlara ait veri giriş kategorileri sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirildi.

Firmadaki yetkililer tarafından girilecek verilerle birlikte, Kurumsal Karbon Ayak İzinizi hesaplayabilir, raporunuzu tek bir tuşla çeşitli dil seçenekleriyle indirebilirsiniz.

Ayrıca yazılım içerisinde yer alan LEED® Zero analiz aracı sayesinde halihazırda LEED® sertifikalı varlıklarınızın LEED® Zero sertifikasyonuna başvurmaya ne kadar yakın olduğunu ölçebilirsiniz.

Group 1586
Group 1504

Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Kurumsal karbon ayak izi, bir işletmenin faaliyetlerinin çevreye olan etkisini ölçen bir göstergedir. Karbon ayak izini hesaplamak, işletmelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için önlemler almalarını sağlar.

Kurumsal karbon ayak izi danışmanlığı hizmeti sürecinde, işletmelerin karbon ayak izlerini hesaplamalarına, azaltmalarına ve raporlamalarına yardımcı olarak işletmelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflerine ulaşmalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Organizasyonların karbon ayak izlerini ISO 14064-1:2018 ve GHG Protkol doğrultusunda hesaplamaları, azaltmaları ve raporlamaları kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz şunları içermektedir:

 • Karbon ayak izi eğitimi
 • Sistem sınırlarının belirlenmesi
 • Sera gazı envanterinin oluşturulması
 • Karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanması
 • Kurumsal karbon ayak izi prosedürü geliştirilmesi
Group 1504

Karbon Ofsetleme

Karbon ofsetleme, bir kişinin veya kuruluşun kendi karbon emisyonlarını azaltmak için başka bir yerde karbon emisyonlarını azaltarak veya ortadan kaldırarak yaptığı telafi işlemine denir.

Karbon Ofsetleme kapsamındaki hizmetimiz aşağıdaki kurumları kapsamaktadır:

 • Karbon-nötr olmayı hedefleyen kurumlar
 • Şirketteki etkinliklerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını talep eden kurumlar
 • Fiziki / Online zirve ve konferansların Karbon Nötr olarak düzenlenmesini talep eden kurumlar

Bir kurumun ya da bir etkinliğin sera gazı emisyonlarının ofsetlenmesi için öncelikle karbon ayak izinin hesaplanması gerekmektedir. Bu süreçte QuickCarbon yazılımı ile firmanın veya etkinliğin karbon ayak izi hesaplanır. Ortaya çıkan karbon ayak izi miktarına eşdeğer miktarda karbon kredisi ile karbon ayak izinin ofsetlenmesi sağlanır ve uluslararası alanda geçerli Gold Standard / VCS / i-REC sertifikası teslim edilir.

Group 1601
Group 1637
Group 1504

Su Ayak İzi Danışmanlığı

Su ayak izi, bir işletmenin faaliyetlerinin su kaynakları üzerindeki etkisini ölçen bir göstergedir. Su ayak izi danışmanlığı, işletmelerin su ayak izlerini hesaplamalarına, azaltmalarına ve raporlamalarına yardımcı olur. Bu hizmetler, işletmelerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve çevresel etkilerini azaltmalarına katkıda bulunabilir.

Su ayak izi danışmanlığı kapsamında firma yetkililerine Su Ayak İzi eğitiminin verilmesinin ardından düzenlenecek toplantılarla, firmaya ait su akış şeması, su envanter listesi ve malzeme envanteri oluşturularak veri toplama süreci yönetilir.

Su ayak izi danışmanlığında ISO 14046 Standardına uygun şekilde gate-to-gate yaklaşımıyla işletmenin kullanmış olduğu su envanteri incelenir ve hizmetin kapsamı şu şekildedir:

 • Su ayak izi eğitimi,
 • Su ayak izi değerlendirmesi,
 • Veri toplama,
 • Su ayak izi hesaplama ve raporlama.
Group 1504

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SDKM) Danışmanlığı

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), AB'ye ithal edilen karbon yoğun mallara karbon vergisi uygulanması yoluyla, AB'nin emisyon azaltım hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir mekanizmadır.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ilk etapta 6 farklı sektör için uygulamaya girmiştir. Bu sektörler: Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Gübre, Elektrik ve Hidrojen’dir. Ekim 2023 itibariyle geçiş süreci başlamış olup Ocak 2026 itibaren ise tam anlamıyla uygulanmaya geçilecektir.

Bu hizmet kapsamında SKDM'ye uyum sağlamaya yardımcı olmak amacıyla, firmaların SKDM'nin tanımı, kapsamı, uygulama tarihleri ve atması gereken adımları hakkında firmalara danışmanlık ve destek sağlanır. Ayrıca, firmaların SKDM'ye uyum sağlaması için gerekli belgelerin hazırlanması, yazılım ve altyapının sağlanması konusunda destek olunur.

Sonuç olarak, SCM, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının önemli bir parçasıdır. Firmalar, SCM'ye uyum sağlamaya yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanarak, bu mekanizmadan kaynaklanan maliyetleri azaltabilir ve rekabet gücünü artırabilirler. Firmaların SDKM’ye uyum sürecini daha verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

Group 1879